Forretningsbetingelser

 

Betingelser for brug af Administrations Partner's hjemmeside

 

Velkommen til denne hjemmeside, der har til formål at informere om Administrations Partner's ydelser og forretningsbetingelser. Vi beder dig venligst bemærke, at du ved at tage adgang til hjemmesiden accepterer de efterfølgende punkter:

1) Informationerne på denne hjemmeside stilles til rådighed som generel information på "as is" basis. Det er vores hensigt at holde informationerne opdaterede og korrekte, men vi accepterer ikke noget ansvar for eventuelle ukorrektheder, der måtte forefindes, ligesom vi ikke accepterer noget ansvar for dit brug af indholdet på hjemmesiden.

 

2) Alle rettigheder til denne hjemmeside tilhører Administrations Partner. Ingen del af hjemmesiden må kopieres eller anvendes på anden vis uden Administrations Partner's forudgående skriftlige tilladelse undtagen i tilfælde, hvor dette er til dit personlige ikke forretningsmæssige brug. Download af dokumenter må kun finde sted, såfremt du accepterer disse betingelser. Der må ikke linkes til denne hjemmeside uden Administrations Partner's forudgående skriftlige tilladelse.

 

3) Spørgsmål og kommentarer kan sendes til Administrations Partner her.