Ydelser 

Virksomheden tilbyder ydelser indenfor følgende områder:  

 

Økonomi

- Forretningsgange

- Afstemninger

- Rykning og Rykkerprocedure

- Udarbejdelse af budgetter

- Udarbejdelse af likviditets budgetter

- Opfølgning af budgetter

 

Regnskab

- Udfærdigelse af månedsregnskab, kvartals samt årsregnskab  

- Debitor og Kreditor bogholderi

- Moms og afgifts opgørelser

 

Administration

- Telefonpasning

- Sekretær opgaver

- Kontorassistance