Økonomi

Forretningsgange:

Virksomheden kan her yde assistance med at udarbejde arbejdsgange for en virksomhed. Dette er ofte noget som man ikke bruger megen tid på ved opstart af en ny virksomhed. Her kan der virkelig spares mange penge ved at gøre det på den rigtige måde første gang. Erfaringen er her virkeligt noget som tæller og sikre at alt er med fra starten, dette kan ske gennem checklister.

 

Afstemninger:

Dette er ofte noget som man ikke selv får tid til når man selv starter egen virksomhed. Dette er også noget som mange ikke tillægger stor værdi i det daglige, men faktisk er der her meget at spare i forhold til revision regninger og bank opgørelser samt styring af likviditeten.

 

Rykning og rykkerprocedure:

Har de tænkt på hvad der sker hvis ikke pengene kommer og at de ikke kommer til tiden. Mange virksomheder er ikke opmærksomme på hvad dette kan betyde for ens likviditet og hvor meget det egentligt koster hvis man skal ud og låne penge for ens debitorer ikke betaler til tiden. Her er der også mulighed for at sikre sig at ens dårlige debitorer ikke får for lang snor.

 

Udarbejdelse af budgetter:

Dette er en undværlig ting som skal laves for at man kan følge med i sin forretning. Mange banker og revisorer forlanger også at der udarbejdes budgetter. Erfaringen viser også at er der udarbejdet et budget så opdager man meget hurtigt hvis noget gør galt og man kan nå at rette dette inden der er sket for stor en skade.

 

Udarbejdelse af likviditets budgetter:

Mange får udarbejdet et budget men de færreste får lavet et likviditets budget og dette viser sig ofte at være en årsag til at man ikke kan følge med i hvor når der er penge på bankkontoen. Ved at udarbejde et likviditets budget så kan man følge med i hvordan ens likvide beholdning vil være ud fra budget forudsætningerne. Mange penge kan spares i renter her og det synliggøres også hvor meget ens betalingsbetingelse til kunderne giver i et evt. kassekredit træk.

 

Opfølgning af budgetter:

Er der lavet budgetter er det meget vigtigt at man kan få en opfølgning på sine faktiske resultater holdt op imod sit budget og derefter for lavet et nyt budget så man kan se hvad fremtiden vil bringe ud fra nye budgetforudsætninger.